Concurs PeTitCURtS 2015

 

El concurs PeTitCURtS pretén donar una oportunitat a qualsevol realitzador o realitzadora, que vulgui participar en el Festival amb un curtmetratge (anomenat PeTitCURt) gravat i editat en un termini màxim de 48 hores i en català entre el 24 i el 26 de juliol  de 2015. 

 

BASES:

 

 1. Hi poden participar qualsevol persona o grup de persones sempre i quan s'hagin inscrit prèviament al Concurs. Per a fer la inscripció cal fer-ho des de la web de VISUAL amb el nom, cognoms, població, telèfon mòbil i e-mail de la persona o persones que vulguin participar en el concurs fins a les 24:00 hores del dimecres 22 de juliol de 2015. La inscripció és gratuïta. En el cas de menors de 18 anys, que participin com a realitzadors/directors, caldrà emplenar a més a més el full d'autorització dels pares i/o tutors.

 2. Un cop inscrits, els participants rebràn, abans del divendres 24 de juliol, la confirmació de la seva inscripció per e-mail.

 3. La temàtica és lliure, però VISUAL facilitarà un objecte que s'haurà d'incloure en el PeTitCURt de manera protagonista o no, però haurà de tenir una relació directe amb el film, be sigui mitjançant el guió o les imatges. El motiu serà lliurat als inscrits, el dia 24 de juliol de 12:00 a 14:00 a Cal Baranxó, carrer Sant Vicenç núm. 12. 43392 Castellvell del Camp. En el cas de menors també ens hauran de lliurar el full d'autorització dels pares i/o tutors.

 4. Els participants tindran  48 hores per gravar, editar i entregar el PeTitCURt. Els participants hauran de disposar de tot l'equip tècnic i humà per a realitzar el curtmetratge.

 5. El PeTitCURt en cap cas excedirà els 3 minuts de durada crèdits inclosos i pot ser manipulat digitalment amb els elements tècnics i artístics que es creguin necessaris.

 6. Cal fer arribar el PeTitCURt al Comité organitzador abans de les 14:00 hores del diumenge dia 26 de Juliol de 2015. Per això cal allotjar el PeTitCURt a través d'un Youtube personal, Vimeo o similar i trametent el link per e-mail a visualfestivalcurtmetratges@gmail.com 

 7. L'autor o autors mantindran el seu dret intel·lectual i serà la seva responsabilitat que no estiguin sotmesos a cap responsabilitat legal i que no existeixin drets a tercers.

 8. El concurs tindrà un Primer premi atorgat per un jurat encarà per a determinar i un Premi del públic. 

 9. La organització es reserva el dret de declarar el premi desert en cas que la qualitat de les obres no compleixi amb les expectatives.

 10. L'exposició de les obres i la votació del públic és farà en la sessió de Cinema a la Fresca del dia 30 de juliol de 2015.

 11. El lliurament de premis tindrà lloc en un acte públic el dia 31 de juliol de 2015 a les 20:30 a Cal Baranxó.

 12. Les decissions del jurat son inapel·lables. 

 13. Qualsevol qüestió que aparegui durant el concurs, no contemplada en les bases, serà decidida pel Comité Organitzador. La participació en aquest Concurs implica l'acceptació de les Bases.

 

Castellvell del camp, juny de 2015