Concurs PeTitCURtS 2018

 

El concurs PeTitCURtS pretén donar una oportunitat a qualsevol realitzador o realitzadora, que vulgui participar en el Festival amb un curtmetratge (anomenat PeTitCURt) gravat i editat en un termini màxim de 48 hores i en català i que enguany tindrà lloc entre el 13 i el 16 de juliol  de 2018. 

 

BASES:

 1. Hi poden participar qualsevol persona o grup de persones sempre i quan s'hagin inscrit prèviament al Concurs. Per a fer la inscripció cal fer-ho des de la web de VISUAL http://timbalerscastellvell.wix.com/visual amb el nom, cognoms, població, telèfon mòbil i e-mail de la persona o persones que vulguin participar en el concurs fins a les 24:00 hores del divendres 13 de juliol de 2018. La inscripció és gratuïta. En el cas de menors de 18 anys, que participin com a realitzadors/directors, caldrà emplenar a més a més el full d'autorització dels pares i/o tutors i enviar-lo adjunt a la inscripció. Sense aquesta autorització els menors de 18 anys no podran participar.

 2. Un cop inscrits, els participants rebràn, abans de les 9:00 hores del dissabte 14 de juliol, la confirmació de la seva inscripció per e-mail. Correspon al participant fer el seguiment d'aquesta confirmació.

 3. La temàtica del PeTitCURt és lliure, però VISUAL facilitarà un motiu que s'haurà d'incloure en el PeTitCURt de manera protagonista o no, però haurà de tenir una relació directe amb el film, be sigui mitjançant el guió o les imatges. Aquest motiu serà comunicat als inscrits, el dia 14 de juliol a les 9:00 hores. Tambè és penjarà a la web de VISUAL aixì com a la resta de xarxes socials on VISUAL està present. 

 4. Els participants tindran  48 hores per gravar, editar i entregar el PeTitCURt. Els participants hauran de disposar de tot l'equip tècnic i humà per a realitzar el curtmetratge.

 5. El PeTitCURt en cap cas excedirà els 3 minuts de durada crèdits inclosos i pot ser manipulat digitalment amb els elements tècnics i artístics que es creguin necessaris.

 6. Cal fer arribar el PeTitCURt al Comité organitzador abans de les 9:00 hores del dilluns dia 16 de Juliol de 2018. Per això cal allotjar el PeTitCURt a través d'un Youtube personal, Vimeo o similar i tramete el link per e-mail a visualfestivalcurmetratges@gmail.com 

 7. L'autor o autors mantindran el seu dret intel·lectual i serà la seva responsabilitat que no estiguin sotmesos a cap responsabilitat legal i que no existeixin drets a tercers.

 8. Premis: un primer premi de 150 €, un segon premi de 100€, un tercer i quart de 50 € cadascun  ambdós atorgats per un jurat professional  i un premi del públic consistent en un lot de productes de l'Agrobotiga. 

 9. L'exposició de les obres i la votació del públic és farà en la sessió de Cinema a la Fresca del dins els actes de la Festa Major 2016, dijous 26 de juliol.

 10. La organització es reserva el dret de declarar qualsevol premi desert en cas que la qualitat de les obres no compleixi amb les expectatives.

 11. El lliurament de premis tindrà lloc en un acte públic el dia 27 de juliol de 2018 a les 21:00 a Cal Baranxó.

 12. Les decissions del jurat son inapel·lables. 

 13. Els PeTitsCURts seleccionats (fragments o la seva totalitat) podran ser utilitzats per a la difusió del festival als mitjans de comunicació.

 14. Qualsevol qüestió que aparegui durant el concurs, no contemplada en les bases, serà decidida pel Comité Organitzador.

 15. La participació en aquest Concurs implica l'acceptació de les Bases.

 

Castellvell del camp, juny 2018