top of page

Curts presentats al Concurs PeTitsCURtS 2018

 

En aquest apartat podreu visualitzar tots els PeTitsCURts presentats al concurs:

 

1.- Water-'sndria de Elena Calle i Núria Alonso

2.- La llavor del Nil de Judtih Martorell i Adaia Barrau

3.- Futsíndria de Joana Balcells

4.- Els invasors de Jordi Masqué

5.- Síndriacat del Crim d'Adrià Castellví

7.- Global de Pere Migo i Sergi Robert

6.- Una tarda rodona d'Hèctor i Clàudia Tàrraga

8.- El camí de la síndria de Sílvia Gonzàlez, Amàlia Jansà, Clara Jansà, Andreu Pont, Manu Prieto

9.- La reina del pop  de Ivan Ramírez

bottom of page