top of page

10ena edició del Concurs PeTitCURtS 2024 i 1era edició secció MiniPeTitS

El concurs PeTitsCURtS pretén donar una oportunitat a qualsevol realitzador o realitzadora, que vulgui participar en el Festival amb un curtmetratge (anomenat PeTitCURt) gravat i editat en un termini màxim de 48 hores i en català i que enguany tindrà lloc entre el 13 i el 14 de juliol de 2024. 

Enguany al concurs de PeTitsCURtS com a novetat obre la secció del MiniPeTitS per a

 

realitzadors i realitzadores menors o igual de  17 anys i que té les mateixes bases que el

 

concurs. PeTitsCURtS. Tots els treballs presentats reben la consideració de PeTitCURT,

 

tant si son del Concurs PeTitsCURtS com de la secció MiniPeTitS.

 

 

BASES:

 • Hi pot participar qualsevol persona o grup de persones sempre i quan s'hagin inscrit prèviament al Concurs. Per a fer la inscripció cal fer-ho des de la web de VISUAL  www.visualfestivalcurtmetratges.com amb el nom, cognoms, DNI, telèfon mòbil i e-mail. La persona inscrita serà amb qui la organització mantindrà la relació i serà la responsable en cas que participi amb més persones. En cas de grup empleneu tots els noms dins el formulari d'inscripció. Teniu temps fins les 24:00 hores del divendres 12 de juliol de 2024. Recordeu que si feu una inscripció en grup sempre hi ha d'haver un responsable que serà amb qui contactarà la organització. La inscripció és gratuïta. L’edat mínima per a participar com a realitzador o realitzadora al concurs PeTitsCURtS és de 17 anys (nascuts el 2007). Pel que fa a la 1era edició dels MiniPeTitS per a realitzadors o realitzadores menors de 17 anys, en aquesta caldrà emplenar a més a més del full d’inscripció, el full d'autorització dels pares i/o tutors i enviar-lo adjunt a la inscripció. Sense aquesta autorització els menors de 17 anys no podran participar a la secció Mini PeTitS.

 • Un cop inscrits, els participants rebran una confirmació de la seva inscripció per mail. Correspon al participant fer el seguiment d'aquesta confirmació. Només s'enviaran notificacions al mail del participant inscrit individualment o al participant responsable de grup.

 • La temàtica del PeTitCURt és lliure, però VISUAL facilitarà un motiu i una frase que s'haurà d'incloure en el PeTitCURt de manera protagonista o no, però haurà de tenir una relació directe amb el film, be sigui mitjançant el guió o les imatges. Aquest motiu i frase serà comunicat als inscrits, per mail, el dia 13 de juliol de 2024 a les 9:00 hores. També és penjarà a la web de VISUAL així com a la resta de xarxes socials on VISUAL està present. Els participants tindran  48 hores per gravar, editar i entregar el PeTitCURt. L’idioma del PeTitCURt és el català.

 • Els participants hauran de disposar de tot l'equip tècnic i humà per a realitzar el curtmetratge.

 • El PeTitCURt en cap cas excedirà els 3 minuts de durada crèdits inclosos i pot ser manipulat digitalment amb els elements tècnics i artístics que es creguin necessaris.

 • Cal fer arribar el PeTitCURt a la Organització de VISUAL abans de les 9:00 hores del dilluns dia 15 de Juliol de 2024. Per això cal allotjar el PeTitCURt a través d'un Youtube personal, Vimeo, We transfer o similar i enviar el link per e-mail a visualfestivalcurmetratges@gmail.com

 • La organització enviarà al participant inscrit o al participant responsable d’un grup, un mail un cop hagi rebut el PeTitsCURt. Correspon al participant fer el seguiment d'aquesta confirmació.

 • L'autor o autors mantindran el seu dret intel·lectual i serà la seva responsabilitat que no estiguin sotmesos a cap responsabilitat legal i que no existeixin drets a tercers.

 • Premis del concurs PeTitsCURtS: un primer premi de 200 €, un segon premi de 150€, un tercer de 100€ i quart de 50 € atorgats pel jurat professional  i un premi del públic consistent en un lot de productes de l'Agrobotiga. 

 • Premis de la secció MiniPeTitS: els tres millors rebran un lot de productes de l’Agrobotiga així com entrades per anar al cinema, els premis els atorga el jurat professional.

 • L'exposició de les obres i la votació del públic és farà dijous 18 de juliol de 2024. Ja informarem del horari i del lloc per les xarxes socials on VISUAL està present i per correu electrònic a tots els participants.

 • El jurat pot declarar qualsevol premi desert en cas que la qualitat dels PeTitCURtS no compleixi amb les expectatives.

 • La gala de lliurament de premis tindrà lloc en un acte públic el dia 25 de juliol de 2024. Ja informarem del horari i del lloc per les xarxes socials on VISUAL està present i per correu electrònic a tots els participants.

 • Les decisions del jurat son inapel·lables. 

 • Els PeTitsCURtS seleccionats (fragments o la seva totalitat) podran ser utilitzats per a la difusió del festival als mitjans de comunicació.

 • Qualsevol qüestió que aparegui durant el concurs, no contemplada en les Bases, serà decidida per la Organització.

 • La participació en aquest Concurs implica l'acceptació d’aquestes Bases.

Organització de VISUAL. Festival de Curtmetratges de Castellvell del camp, juny 2024

LLISTA DE VERIFICACIÓ

- Inscripcions fins el 12/7/2024 (24:00h)

- Publicació del motiu i frase 13/7/2024 (09:00h)

- Rodatge 48 hores del 13/7/2024 al 14/7/2024

- Durada 3 minuts crèdits inclosos

- Incloure el motiu i la frase al PeTitCURt

- Idioma, català

- Data límit enviament 15/7/2024 (09:00h) 

bottom of page