top of page

9ena edició del Concurs PeTitCURtS 2023

 

El concurs PeTitCURtS pretén donar una oportunitat a qualsevol realitzador o realitzadora, que vulgui participar en el Festival amb un curtmetratge (anomenat PeTitCURt) gravat i editat en un termini màxim de 48 hores i en català i que enguany tindrà lloc entre el 15 i el 17 de juliol de 2023. 

 

BASES:

 1. Hi pot participar qualsevol persona o grup de persones sempre i quan s'hagin inscrit prèviament al Concurs. Per a fer la inscripció cal fer-ho des de la web de VISUAL  www.visualfestivalcurtmetratges.com amb el nom, cognoms, DNI, telèfon mòbil i e-mail. La persona inscrita serà amb qui la organització mantindrà la relació i serà la responsable en cas que participi amb més persones. En cas de grup empleneu tots els noms dins el formulari d'inscripció. Teniu temps fins les 24:00 hores del divendres 14 de juliol de 2023. Si feu una inscripció en grup sempre hi ha d'haver un responsable que serà amb qui contactarà la organització. La inscripció és gratuïta. En el cas de menors de 18 anys, que participin com a realitzadors/directors, caldrà emplenar a més a més el full d'autorització dels pares i/o tutors i enviar-lo adjunt a la inscripció. Sense aquesta autorització els menors de 18 anys no podran participar.

 2. Un cop inscrits, els participants rebràn una confirmació de la seva inscripció per e-mail. Correspon al participant fer el seguiment d'aquesta confirmació. Només s'enviaran notificacions al mail del participant inscrit individualment o al participant responsable de grup.

 3. La temàtica del PeTitCURt és lliure, però VISUAL facilitarà un motiu i una frase que s'haurà d'incloure en el PeTitCURt de manera protagonista o no, però haurà de tenir una relació directe amb el film, be sigui mitjançant el guió o les imatges. Aquest motiu i frase serà comunicat als inscrits, el dia 15 de juliol de 2023 a les 9:00 hores. Tambè és penjarà a la web de VISUAL aixì com a la resta de xarxes socials on VISUAL està present. Els participants tindran  48 hores per gravar, editar i entregar el PeTitCURt. L'idioma dels PeTitsCURtS és el català.

 4. Els participants hauran de disposar de tot l'equip tècnic i humà per a realitzar el curtmetratge.

 5. El PeTitCURt en cap cas excedirà els 3 minuts de durada crèdits inclosos i pot ser manipulat digitalment amb els elements tècnics i artístics que es creguin necessaris.

 6. Cal fer arribar el PeTitCURt a la Organització abans de les 9:00 hores del dilluns dia 17 de Juliol de 2023. Per això cal allotjar el PeTitCURt a través d'un Youtube personal, Vimeo, We transfer o similar i tramete el link per e-mail a visualfestivalcurmetratges@gmail.com.

 7. La organització enviarà un mail al participant inscrit o al participant responsable d'un grup un cop hagi rebut el PeTitCURt. Correspon al participant fer el seguiment d'aquesta confirmació.

 8. L'autor o autors mantindran el seu dret intel·lectual i serà la seva responsabilitat que no estiguin sotmesos a cap responsabilitat legal i que no existeixin drets a tercers.

 9. Premis: un primer premi de 200 €, un segon premi de 150 €, un tercer de 100 € i un quart de 50 € tots atorgats per un jurat professional i un premi del públic consistent en un lot de productes de l'Agrobotiga. 

 10. L'exposició de les obres i la votació del públic és farà dijous 20 de juliol de 2023. Ja informarem del lloc i horari.

 11. La organització es reserva el dret de declarar qualsevol premi desert en cas que la qualitat de les obres no compleixi amb les expectatives.

 12. La gala de lliurament de premis tindrà lloc en un acte públic el dijous 27 de juliol de 2023. Ja informarem del lloc i horari.

 13. Les decissions del jurat son inapel·lables. 

 14. Els PeTitsCURts seleccionats (fragments o la seva totalitat) podran ser utilitzats per a la difusió del festival als mitjans de comunicació.

 15. Qualsevol qüestió que aparegui durant el concurs, no contemplada en les bases, serà decidida pel Comité Organitzador.

 16. La participació en aquest Concurs implica l'acceptació de les Bases.

Organització de la 8ena edició del concurs PeTitsCURts 

Castellvell del camp, juny 2023

 

LLISTA DE VERIFICACIÓ

- Inscripcions fins el 14/7/2023 (24:00h)

- Publicació del motiu i frase 15/7/2023 (09:00h)

- Rodatge 48 hores del 15/7/2023 al 17/7/2023

- Durada 3 minuts crèdits inclosos

- Incloure el motiu i la frase al PeTitCURt

- Idioma, català

- Data límit enviament 17/7/2023 (09:00h) 

bottom of page