Si participeu en grup podeu posar el nom de tots els integrants en l'apartat corresponent, el mateix pel que fa al mail.

Amb la inscripció autoritzo a la organització de VISUAL. Festival de curtmetratges de Castellvell  a que realitzi el tractament d’aquestes dades d'acord amb el que disposa el Reglament Europeu de protecció de dades de 25 de maig de 2018, LOPD 2018, la Llei 34/2002, d'11 de juliol, i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C. La finalitat de recollir-les és per a dur a terme les actuacions pròpies derivades de la realització del Festival VISUAL 2019. Aquestes dades no seran emmagatzemades i seran eliminades un cop finalitzi el motiu pel qual han estat recollides.

MOLT IMPORTANT!!!

En el cas de menors de 18 anys que vulguin presentar un PeTitCURt a títol personal,  cal l'autorització dels pares o tutors legals per a participar al concurs. Cliqueu en el boto d'autorització per a menors d'edat per a cumplimentar-la. Sense aquesta autorització no podreu participar al concurs.