top of page

​El jurat en la seva valoració tindrà en compte, com a mínim,  els següents aspectes:

  • Que sigui en català.

  • Que el motiu i la frase que ha facilitat l'organització, tingui un paper important en el PeTitCURt.

  • Que la durada del PeTitCURt sigui de 3 minuts crèdits inclosos.

  • Que el guió sigui original, ben estructurat i treballat.

  • Que hi hagi un bon ús del llenguatge cinematogràfic.

  • Que tingui una bona qualitat de la imatge i el so.

  • Que hi hagi una bona interpretació dels actors i actrius.

  • Que l'edició del PeTitCURt sigui original.

Els comentaris que el jurat faci per a cada PeTitCURt es faran arribar als seus autors.

Aprofiteu els PeTitsTALLerS que fem enguany per a millorar els vostres PeTitsCURtS.

bottom of page